maj 1, 2019

PR

Vi är Gul PR som arbetar efter devisen resultat är viktigare än fina fackord. Vi jobbar bara med människor, företag och organisationer som vill mycket med det de gör. h

Syftet med PR-arbetet kan vara att bygga större trust, attrahera investerare, berätta om investeringar, jobba för att få fler användare eller annat. Varje behov är unikt och utifrån det arbetar vi.